4 na kandidátce - Ing. Jiří Němec

Představujeme Vám Ing. Jiřího Němce, který je čtvrtým kandidátem za KDU - ČSL do voleb krajských zastupitelstev. V současnosti vykonává funkci místostarosty v Přeskačích a již 20 let se živí prací jako soukromý zemědělec. Jiří Němec je přesvědčený, že politika se dá dělat slušně a chce se zasadit navrácení morálních hodnost do politického dění. V krajském zastupitelstvu se chce zasadit o podporu vinařství, zelinářství, ovocnářství, včelařství a farmářských trhů a o dostupnost kvalitních regionálních výrobků pro koncového zákazníka.

Jiří Němec absolvoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně a již 20 let pracuje jako soukromý zemědělec. Mimo své zaměstnání ale vždy viděl jako důležité, aby nějakým způsobem každý usiloval o rozvoj své obce, svého regionu. Proto se o veřejný politický život začal zajímat hned v roce 1989 a o rok později vstoupl do KDU - ČSL. Nyní má straně funkci předsedy ve Znojmě a již několik let mu svěřují svou důvěru občané Přeskače, kde je šestým rokem místostarostou.
K tomu všemu je také starostou místní organizace jednoty Orel, kde rád sportuje a nejvíce se zde věnuje nohejbalu. Jak vyplývá z povolání Jiřího Němce, má velmi blízký vztah ke zvířatům a také k přírodě. Rád tedy odpočívá například při sběru hub v lese nebo na rodinné procházce se psem. Se svojí manželkou vychovávají pět synů, kteří se narodili během jednoho desetileté. Nejmladšímu je 9 let a nejstarší se tedy narodil před 19 roky.
Jiřímu Němcovi na dnešní politice vadí, že se z ní vytrácejí morální zásady a že prováděné reformy nejvíce dopadají na rodiny s dětmi a seniory, kteří se jim mohou bránit nejméně. Jiří Němec říká, že si nechce jen stěžovat, ale chce tyto věci aktivně měnit. Podle jeho přesvědčení se dá i politika dělat slušně, a proto bude usilovat o návrat hodnot jako poctivost, slušnost a zdravý selský rozum do politického života.

V následujícím volebním období chce Jiří Němec prosadit:
(priority pro okres Znojmo)

  • podpora vinařství, zelinářství, ovocnářství, včelařství a farmářských trhů
  • dostupnost kvalitních regionálních potravin pro koncového zákazníka
  • podpora sportovců, sborů dobrovolných hasičů, folklorních souborů a ochotnických sdružení
  • rozvoj tradičního spolkového života na venkově

 

 Navštivte také webové stránky Jiřího Němce

  JN.JPGJN2.jpg