6. kandidát - Ing. Antonín Tesařík

Antonín Tesařík se věnuje oblasti zdravotnictví, již od roku 2008 úspěšně vykonává funkci ředitele Nemocnice TGM Hodonín. Zkušenosti z krajské politiky získává již od roku 2000, kdy byl zvolen do krajského zastupitelstva. V dalším volebním období chce realizovat projekt stabilizace krajského zdravotnictví včetně lékařské služby první pomoci.

Vysokou školu, zaměřenou na ekonomiku dopravy, vystudoval Antonín Tesařík v Žilině. Poté pracoval na několika vedoucích pozicích v hospodářské sféře, například u společnosti Moravské naftové doly.
Do KDU - ČSL vstoupil již v roce 1990. O deset let později byl zvolen krajským zastupitelem a pracoval ve Výboru pro hospodářský rozvoj a v Komisi pro dopravu. V letech 2002 - 2008 mohl své dosavadní zkušenosti a znalosti rozšířit ve státní samosprávě, kde zastával funkci náměstka ministra dopravy a kultury, odpovědného za agendu rozpočtu, vnitřní správy a Evropské unie.
V roce 2008 se stal úspěšným ředitelem Nemocnice TGM Hodonín. Za úspěch v této funkci považuje ekonomickou stabilizaci nemocnice v době krize a podnět k jejímu dalšímu rozvoji. Prohlašuje, že regionální zdravotnictví se díky restriktivní politice, chybám v úhradovém systému, legislativním změnám, unáhleným krokům reformy a tlakům různých zájmových skupin ocitá v prohlubující krizi. Ta by mohla znamenat výrazné zhoršení dostupnosti, kvality i rozsahu poskytované zdravotní péče. A s tím chce Antonín Tesařík v nadcházejícím volebním období bojovat.
Příští rok čeká Tesaříkovi oslava 30 let šťastného manželství, ve kterém vychovaly dvě dcery. Svůj volný čas rád tráví chatařením v Bílých Karpatech a při různých manuálních činnostech řemeslného charakteru. Mezi jeho další koníčky patří turistika, cyklistika, četba, cestování a navštěvování kulturních památek a také se učí hrát na africké bubny. Považuje se za velkého milovníka Moravského Slovácka, místního vína, folkloru, přírody a lidí s osobitým humorem, přímostí a otevřeností jim vlastní.

Co chce Antonín Tesařík prosadit:
Podporu stabilizace krajského zdravotnictví a lékařské služby první pomoci s důrazem na následující priority:

  • Dostupnost a informovanost
  • Moderní medicína a odbornost
  • Kvalita a přístup k pacientovi
  • Efektivita

 

Tesařík 2.JPG  Tesařík.jpg