8. kandidátka - Ing. Jaromíra Vítková

Představujeme Vám Ing. Jaromíru Vítkovou na osmém místě naší volební kandidátky. Ve městě Boskovice vykonává již třetí volební období funkci místostarostky. Velmi blízká je jí oblast životního prostředí a také podpora občanských sdružení a neziskových organizací. Tomu odpovídají i její volební priority, které chce Jaromíra Vítková v následujícím volebním období prosadit, a to jsou: kvalitní dopravní infrastruktura a bezpečná doprava, zachování kulturního a přírodního dědictví, ochrana a péče o zdravé životní prostředí a podpora občanských sdružení, která smysluplně naplňují volný čas dětí a mládeže.

Při své činnosti ve funkci místostarostky, kterou vykonává již třetí volební období, se Jaromíra Vítková podílela na řadě úspěšných projektů. Například šlo o podporu vzniku Mateřského centra v Boskovicích, či o podporu sportovní organizace Orel.
Také se snaží pravidelně pořádat různé charitativní akce na podporu občanských sdružení a neziskových organizací. Jednou z takových akcí, kterou již můžeme označit jako tradiční a velmi oblíbenou, je tzv. Zámecké hemžení, které je realizováno formou zábavného odpoledne pro rodiny v zahradě boskovického zámku.
Než začala vykonávat funkci místostarostky, pracovala Jaromíra Vítková jako inspektorka inspekce životního prostředí. Zájem o tuto oblast přetrval v jejích profesních činnostech dodnes, a tak se zasadila o mnoho projektů tohoto charakteru. Například stála u myšlenky boskovické kompostárny, regenerace zeleně ve městě, modernizace systému nakládání s odpady a zasadila se i o budování cyklostezek.
Velké pracovní nasazení jí umožňuje dobré rodinné zázemí, jak sama přiznává. S manželem je spojuje velká záliba k různým sportovním aktivitám, z nichž mnoho můžou společně realizovat v Orlu. Přesto, že je Jaromíra Vítková velkou zastánkyní a ctitelkou tradic, nebojí se ani nových věcí. A tak letos v červenci vyzkoušela seskok s padákem. Jak je tedy vidět, jen tak něčeho se nezalekne.

Ing. Jaromíra Vítková chce v dalším volebním období prosadit:
(priority pro okres Blansko)

  1. kvalitní dopravní infrastrukturu a bezpečnou dopravu
  2. zachování kulturního a přírodního dědictví
  3. ochrana a péče o zdravé životní prostředí
  4. podpora občanských sdružení, která smysluplně naplňují volný čas dětí a mládeže

 

Vítková 5.JPG  Vítková.jpg