Ing. Klára Liptáková - 5. kandidátka

Klára Liptáková je nevýše postavenou ženou v kandidátce KDU - ČSL, zaujímá páté místo. Od roku 2010 je místopředsedkyní celostátní organizace KDU - ČSL a v současnosti také zastává funkci starostky MČ Brno - Maloměřice a Obřany. V krajském zastupitelstvu chce prosazovat zodpovědné hospodaření, rychlé a pohodlné dopravní propojení JmK a také se chce zasadit o řešení situace našeho krajského hlavního nádraží.

Klára Liptáková vystudovala vysokou školu Provoz a ekonomika v Brně a poté 17 let pracovala jako ekonom a daňový poradce. Její politická kariéra začala pozvolna, prvotní snahou bylo pouze řešení dopravní situace v místě tehdejšího bydliště její rodiny. Přestože bylo nakonec jednodušším řešením přestěhování, v politice Klára Liptáková již zůstala. Vzhledem ke své dlouholeté praxi byla zvolena předsedkyní finančního výboru zastupitelstva a v dalších volbách, roku 2010, starostkou MČ Maloměřice a Obřany.
V témže roce byla také zvolena místopředsedkyní celostátní organizace KDU - ČSL. Do této strany vstoupila v roce 2002 a sama uvádí, že toto rozhodnutí ovlivnila prorodinná politika, kterou prosazuje KDU - ČSL a také její "středovost", tedy jakási zlatá střední cesta, protože podle jejích slov nic není černobílé.
Klára Liptáková je přesvědčená, že Jihomoravský kraj nyní potřebuje zodpovědné hospodáře, kteří nebudou upřednostňovat svoje zájmy před prospěchem celého regionu. A o prosperitu našeho kraje se chce v dalším volebním období zasadit.
Pokud se v jejím nabitém harmonogramu najde skulina volného času, ráda si poslechne starou hudbu nebo se projede na in-linech. K dalším jejím zálibám patří filozofie, architektura a vodáctví. Klára Liptáková je vdaná a má tři děti, dva syny a nejmladší dceru.

Co chce Klára Liptáková v následujícím volebním období prosadit:
(priority pro okres Brno-město)

  • hospodařit se selským rozumem
  • větší díl daně z pohonných hmot na opravu silnic
  • prioritně dobudovat velký městský okruh v Brně

 

Odkaz na webové stránky Kláry Liptákové

Liptáková 2.JPG Liptáková 4.JPG