Ing. Zdeněk Nekula - 9 na kandidátce

Deváté místo na kandidátce KDU - ČSL reprezentuje Ing. Zdeněk Nekula. Již od svého narození žije v obci Těšetice, kde druhým volebním obdobím vykonává funkci neuvolněného starosty. Jihomoravskému kraji nabízí své zkušenosti a v dalším volebním období chce prosadit opravu nejméně jedné místní komunikace v každé obci s podporou JmK a výrazně urychlit opravy silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje.

Do komunální politiky Zdeněk Nekula vstoupil na popud svých přátel z vesnice, kteří ho k tomu před několika lety přesvědčili. Protože dnes je již druhým volebním obdobím neuvolněným starostou, je zřejmé, že pro obec Těšetice to bylo rozhodnutí správné.
Vedle této práce zastává Zdeněk Nekula ještě náročnou profesi ve Znojmě. Sám přiznává, že v začátcích jeho působení v čele obce, bylo velmi obtížné všechno sladit dohromady. Postupem času se ale podařilo některé úkoly přerozdělit, zaběhnout řadu věcí a postupů, a tak dnes může obec řídit spíše manažersky.
Všechna tato vykonaná práce se nemohla obejít bez nějakých obětí, ty byly podle jeho vlastních slov na úkor rodiny a osobního volna. O to více se Zdeněk Nekula snaží organizovat svůj čas tak, aby mu na tyto důležité součásti života zbylo volno. Koníčkem, kterému propadl, se stalo včelařství. To pro něj představuje velkou relaxaci, ale také výzvu. Při práci se včelami je totiž nutné být úplně klidný, což není vždycky jednoduché. Pokud se to včelaři nepovede a včely vycítí, že je rozčilený, zavelí k útoku. Včelám přisuzuje Zdeněk Nekula i význam symbolický a v práci pro obec i v jeho zaměstnání se tak pro něj staly vzorem pracovitosti.


Priority Ing. Zdeňka Nekuly, které chce prosadit:

  1. Opravit nejméně jednu místní komunikaci v každé obci s podporou Jihomoravského kraje
  2. Výrazně urychlit opravy silnic II. a III. tříd, které jsou v majetku Jihomoravského kraje


  Nekula.jpgNekula 1.JPG