Mgr. Richard Zemánek - 3. kandidát

Na třetím místě v kandidátce KDU - ČSL Vám představujeme Mgr Richarda Zemánka. Politicky zkušený je jak na úrovni komunální, kde již třetí volební období působí v zastupitelstvu města Břeclavi jako člen školského výboru a předseda sportovní komise, tak na krajské úrovni. Zde zastává funkci člena Výboru pro vědu, vzdělání a zaměstnanost a také je místopředsedou Komise sportu a mládeže Rady JmK. V následujícím volebním období chce prosadit zahájení budování obchvatu kolem Břeclavi, zavedení systému pravidelného vyhlašování dotačních titulů v oblasti sportu a kultury a zvýšení prestiže středního školství v kraji.

Richard Zemánek vystudoval Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor český jazyk a základy společenských věd a později si ještě dostudoval, na Filozofické fakultě, anglickou filologii. Poté se deset let věnoval učitelské profesi na Gymnáziu v Břeclavi. Dnes pracuje ve vlastní jazykové agentuře, kterou založil krátce po narození druhé dcery. Postupem času, kvůli sníženému zájmu o jazyky, bylo nutné zaopatřit rodinu i z jiného zdroje obživy. A tak na základě svých předchozích zkušeností založil Richard Zemánek úklidovou a obchodní společnost. Prohlašuje o sobě, že tedy není závislý na prebendách z politických funkcí, což považuje za velmi důležité.
Za životní lásky Richarda Zemánka lze označit jeho rodinu, tedy ženu a dvě dcery, dále sport a folklor. Sportu se vlastně věnuje již od dětství - v předškolním věku začal s gymnastikou a od osmé třídy se věnuje závodně hokeji spolu s kopanou, kterou přidal v průběhu dalších let. Dodnes mu zůstala slabost pro hokej a florbal.
Další životní zálibou Richarda Zemánka je folklor, který se snaží oživovat jak v jeho každodenních podobách, tak i v umělecké podobě ve folklorním souboru Břeclavan. Sám říká, že "v kroji chodí už od 15 let" a život bez hodů, převlékání za maškary a dalších lidových zábav si nedovede představit.

V krajském zastupitelstvu chce Richard Zemánek prosadit tyto priority:

  • zahájit budování obchvatu Břeclavi
  • zavést systém pravidelného vyhlašování dotačních titulů v oblasti sportu a kultury
  • zvýšit prestiž středního školství v kraji
  • vnést do politiky slušnost

 

          Zemánek 5.JPG                Zemánek 6.JPG