Pouť a shromáždění členů Kolpingova díla ČR

Pouť a shromáždění členů Kolpingova díla, kterého se zůčastnil i Stanislav Juránek, je již tradiční akcí. Letos, 26. května 2012, se konal 13. ročník. Shromáždění a mše svatá se odehrávaly jako obvykle ve Věžnicích u Polné, kde stojí kaple zasvěcená Panně Marii Pomocnici křesťanů a blahoslavenému Adolphu Kolpingovi. Poutní mši svatou sloužil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.

Na konci mše svaté byly přijaty zástupkyně z instituce Fatima mezi členy Kolpingova díla. Po té pan Juránek pozdravil všechny účastníky ve Věžnicích a následoval proslov starosty Věžnic Josefa Málka, předsedy místní Kolpingovy rodiny.

 

Další fotky