Pouť ke cti sv. Máří Magdalény - Kuřim

Na svátek sv. Máří Magdalény, 22. 7., se Stanislav Juránek se svojí manželkou Helenou zúčastnil kuřimské pouti ke cti této svaté, která je patronkou zdejšího chrámu.

Dopoledne byla sloužna slavnostní bohoslužba, jejímž hlavním celebrantem byl tišnovský děkan Mgr. Jiří Buchta. Při mši byl požehnán nový ornát s portrétem sv. Máří Magdalény a na závěr bohoelužby vyšel slavnostní průvod okolo kostela, který zakončilo požehnání farnosti a městu.

Další progam pokračoval ve 14 hodin v areálu kuřimského zámku, který pořádala místní farnost. Odpoledne bylo plné her pro děti a poskytovalo také mnoho příležitostí k vyzkoušení různých kretivních technik, například paličkování, ubrouskovou techniku, malbu na sklo, výrobu z pedigu, vitráže, korálky a také možnost facepaintingu. V zámeckém areálu byly také vystavěny prodejní stánky, kde vypomáhala paní Juránková, společně s první místostarostkou Orla, Miluší Mackovou. Hudební doprovod k této akci zajišťovala cimbálová muzika Donava z Žatčan.

 

Další fotky