Pouť ke sv. Stanislavovi

V neděli 6. 5. 2012 vykonal Stanislav Juránek pouť ke sv. Stanislavovi do města Kunštátu. Zde je kostel zasvěcený tomuto polskému národnímu patronovi, který žil a zemřel mučednickou smrtí v 11. století. Přesto, že je jeho úmrtí datováno na 11. dubna, pouť v kunštátské farnosti se koná vždy v neděli nejbližší 7. květnu, kalendářnímu svátku Stanislava. Pan Juránek se účastnil pouti a mše, na které přečetl čtení.

 

Další fotky