Symbolické otevření Novodvorské lipové aleje

V sobotu 30. 6. byl pan Juránek přítomen u slavnostního otevření Novodvorské aleje. Pomyslnou bránu odemykal pan starosta Miloslav Novotný. Mimo samotné otevření byly při této příležitosti předány certifikáty třem rodinám, které se staly patrony tří nově vysazených stromů a také byla odhalena nová informační tabule, kde si lze přečíst o projektu obnovování aleje.

Lipová alej, lemující přístupovou cestu ke zřícenině hradu Blansek, byla založena již ve druhé polovině 19. století a v roce 1994 byla se svými 56 stromy vyhlášena památným stromořadím. V loňském roce započala její obnovu Kateřina Židů s týmem, do kterého patří její otec Jiří, bratr Jan a další kamarádi a místní obyvatelé. Jejich vynaložené úsilí bylo odměněno vítězstvím v anketě "Alej roku 2011", kterou pořádalo neziskové sdružení Arnika. Do ankety se přihlásilo 54 alejí z celé České republiky a hlasovalo celkem 5288 lidí, ze kterých 1778 zvolilo za vítěznou právě Novodvorskou alej.

Nedávno byly mezi lípy srdčité a velkolisté zasazeny velmi zajímavé přírůstky. Jedná se o klony památných lip z různých částí naší republiky a nad každým z těchto nových stromů převzala patronát jedna rodina (z Vavřince, Veselice a Suchdola). Velmi pozoruhodné jsou i téměř dvousetleté lípy, z nichž jedna se dostala do dvanáctky finalistů v anketě "Strom roku 2012".

 

Další fotky