Tisková konference - kultura a bydlení v Brně

Na krajské tiskové konferenci KDU - ČSL v pondělí 24. 9. 2012 byl přítomen kandidát na hejtmana, Ing. Stanislav Juránek, a kandidát na senátora, MuDr. Daniel Rychnovský. Hlavními body tiskové konference byla kultura a výstavba koncertního sálu v Brně a otázka bydlení v našem městě. Přítomní politici dále prezentovali pozvání na dvě akce, otevření nového Baby boxu v Nemocnici u Milosrdných bratří a na Svatováclavský běh v Blažovicích.

Na začátku tiskové konference se slova ujal Daniel Rychnovský, kandidát na senátora, který informoval o novém Baby boxu v Nemocnici u Milosrdných bratří, který se bude otevírat ve čtvrtek 27. září ve 12 hodin. Oproti starému baby boxu bude plně automatický, aby se s ním snáze manipulovalo a pokud si maminka své rozhodnutí rozmyslí, bude možné jej znovu otevřít. Starý model bude uložen coby "muzejní kousek".
Dále Daniel Rychnovský opět mluvil o absenci koncertního sálu v Brně a otevřel tak téma kultury v Brně celkově. Obává se, že zatímco Praha bude stavět již třetí koncertní sál, Brno se svým přístupem ke kultuře zařadí mezi střední města okresní úrovně. K tomu vede například spojení koncertního a divadelního sálu. "Myslím, že kulturní centrum v Brně je i výrazem naší kultury, kultury obyvatel tohoto města. Jsme zavázaní, abychom město pozvedli na kulturní úroveň, jaká mu náleží a ne jej snižovali, jak se to, podle mých vážných obav, děje za stávající koalice," domnívá se Rychnovský.

Stanislav Juránek, kandidát na hejtmana, podpořil starost Rychnovského o kulturu našeho města slovy: "Kultura vždy byla a bude naší prioritou. Zůstáváme však jediní, kteří i tuto oblast podporují. Za našeho působení v JmK se opět dostaly dotace i do této oblasti".
Navázal krátkou zmínkou o letišti, kdy zdůraznil, že jako jediný kraj máme v této oblasti správně nastavené financování. Kdy kraj je jediným majitelem a letiště má ve správě akciová společnost.

Delší zastavení proběhlo u tématu nezaměstnanosti a bydlení. Juránek se domnívá, že Brno tento problém dostatečně neřeší. Proto nabízí program pro ohrožené skupiny společnosti, kterými jsou mladé rodiny a senioři. Podle něj je problém bydlení velmi dobře kontrolovatelný: "můžeme problémy, týkající se bydlení, vyřešit během čtyř let". Dokazuje to tím, že během této doby může kraj vystavět potřebný počet bytů. KDU - ČSL má tento projekt ošetřený, a to včetně dotací z EU. Tuto možnost lze nabídnout i jiným městům, například ve Sloupě (s tisíci obyvateli) může nabídnout takové řešení nejen pro mladé, ale i pro seniory.
Protože je toto bydlení klasifikováno jako rozvojový prvek v době krize, je možné na něj získat dotace z EU a velmi výhodný úvěr.

Po jednom z hlavních bodů této konference Stanislav Juránek krátce informoval, že k tomuto dni je za JmK pro MuDr. Zuzanou Rothovou, kandidátku na prezidenta, nasbíráno 14 000 podpisů.

Na závěr pozval všechny přítomné na Svatováclavský běh, který se koná 28. září v Blažovicích. Tento závod je zároveň i memoriálem malíře a běžce Aloise Pichla. Běh bude zahájen v 11 hodin národní hymnou a pak vzpomínkou na Aloise Pichla. Předpokládá se účast 600 - 700 závodníků.