Žehnání varhan ve Žďárci

Ve farnosti Žďárec se v sobotu 22. 9. konalo dlouho očekávané žehnání zrekonstruovaných varhan. K této slavnostní příležitosti byl pozván i náměstek hejtmana, Stanislav Juránek, který se zasadil o nemalý příspěvek na tuto rekontrukci v hodnotě 270 000 Kč od Jihomoravského kraje.

Nejprve byla sloužena děkovná mše svatá ve žďáreckém kostele sv. Petra a Pavla, během které proběhlo i žehnání varhan. Mši celebroval Mons. ThLic. Václav Slouk, kanovník Stoliční královské kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. Na závěr mše farníci poděkovali dvěma mladým varhanářům, kteří zdařile provedli celou rekonstrukci. A aby jejich práci mohli všichni přítomní náležitě ocenit, proběhl po mši varhanní a pěvecký koncert. Nutno dodat, že místní varhany pochází již z roku 1868, kdy je postavil varhanář František Svítil mladší z Nového Města na Moravě.

Po tomto kulturním prožitku čekalo na všechny zúčastněné malé občerstvení pod širým nebem, které završilo nádherný zážitek z celé této slavnosti.

 

Další fotky

Další informace a fotky z rekonstrukce můžete najít na stránkách žďárecké farnosti