Dosavadní úspěchy

Za mého působení v úřadu hejtmana jmenujme zejména tyto úspěchy:

  • rozvoj mezinárodního letiště v Brně - Tuřanech
  • rozvoj krajských nemocnic a rychlé záchranné služby
  • zavedení a zdokonalení víceletého financování sociálních služeb

Jako starosta Židenic jsem se zasadil zejména o:

  • zateplení domů a bytů v Juliánově
  • zlepšení bydlení a nové byty v DPS
  • zřízení patnácti nových míst pro přechodný pobyt

Mým cílem bylo, je a vždycky bude, pomáhat k dosažení opravdové dlouhodobé prosperity a stability. K tomu jsem v našem kraji udělal mnoho kroků ,především ve funkci hejtmana - ať už šlo o rozvoj mezinárodního letiště v Brně-Tuřanech (které je zárukou zájmu investorů o náš region), podporu investic, záchranu a rozvoj podniků na území našeho kraje, které přinesly nová pracovní místa a snížení nezaměstnanosti na šest procent, či podporu turistického ruchu, který už také přináší své plody (v roce 2008 jsme se stali nejoblíbenější tuzemskou turistickou destinací). V uplynulých letech jsme také jako první kraj zavedli víceleté financování sociálních služeb nebo
uvedli do života projekt Rodinné pasy. Zaveden byl i Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, který se postupně zavádí po celém regionu.

 

 

Na tyto úspěchy chci navázat i do budoucna. Prioritní pro mě však nejsou pouze hospodářské a ekonomické cíle, ty jsou jen jedním z ukazatelů úspěšnosti. Velký důraz kladu také na další oblasti, např. zdravotní a sociální. 

 


Číst dál: Zájmy, Životopis